Αφιέρωμα CRUACHAN

Στις αρχές τις δεκαετίας του ’90 ο όρος «folk metal» δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο των μεταλάδων, πόσο μάλλον των Ελλήνων μεταλάδων, διότι όπως ξέρουμε…